Danh mục
0
0
Khan Academy
Học viên: 406
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Khan Academy là một tổ chức giáo dục trực tuyến phi lợi nhuận được sáng lập bởi thầy Sal Khan, với quỹ tài trợ từ Gates và Google. Mục tiêu hoạt động chính của Khan Academy là “Cung cấp một nền giáo dục với đẳng cấp quốc tế, hoàn toàn miễn phí, cho bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi đâu
  • Khan có rất nhiều khóa học thuộc lĩnh vực toán học, khóa học, lập trình máy tính, lịch sử, nghệ thuật, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.
  • Khan đã hợp tác với các tổ chức như NASA, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Học viện Khoa học California và MIT để giảng dạy các nội dung chuyên ngành.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan