Interests

VN

avatar

Kevin Nguyễn (Nguyễn Xuân Phúc)

0
0
2
 • Có kinh nghiệm giao dịch ngoại hối trên 10 năm.
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy kinh doanh ngoại hối.
 • Có nhiều học viên làm công tác giảng dạy sau khi hoàn thành khóa học.
 • Có nhiều học viên giao dịch tốt với kết quả từ 30% - 150%/ tháng.
 • Có nhiều học viên trong nước và nước ngoài theo học.
 • Có kinh nghiệm thiết kế chương trình học phù hợp với từng học viên.
Kevin Nguyễn (Nguyễn Xuân Phúc)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 2

Kevin Nguyễn (Nguyễn Xuân Phúc)

About
 • Có kinh nghiệm giao dịch ngoại hối trên 10 năm.
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy kinh doanh ngoại hối.
 • Có nhiều học viên làm công tác giảng dạy sau khi hoàn thành khóa học.
 • Có nhiều học viên giao dịch tốt với kết quả từ 30% - 150%/ tháng.
 • Có nhiều học viên trong nước và nước ngoài theo học.
 • Có kinh nghiệm thiết kế chương trình học phù hợp với từng học viên.
Top Courses

No Related Course