Danh mục
0
0
Kevin Nguyễn (Nguyễn Xuân Phúc)
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Có kinh nghiệm giao dịch ngoại hối trên 10 năm.
  • Có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy kinh doanh ngoại hối.
  • Có nhiều học viên làm công tác giảng dạy sau khi hoàn thành khóa học.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan