Interests

VN

avatar

Ken Nguyễn

1
3.7
0
  • Chức vụ: Trưởng Phòng kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư Dgroup
  • Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Dgroup
  • Chuyên gia đào tạo khởi nghiệp thực tế, marketing online, chiến lược kinh doanh online, cung cấp giải pháp công nghệ của Công ty đào tạo và truyền thông D.A
  • Kiến thức: Marketing online, giải pháp công nghệ 4.0 cho doanh nghiệp và cá nhân khởi nghiệp, quản trị nhân sự phát huy tối đa năng lực nhân viên, khởi nghiệp thực tế, định hướng nghề nghiệp phát huy tối đa năng lực bản thân, hệ thống kinh doanh online, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Ken Nguyễn
Courses: 1
Rating: 3.7
Followers: 0

Ken Nguyễn

About
  • Chức vụ: Trưởng Phòng kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư Dgroup
  • Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Dgroup
  • Chuyên gia đào tạo khởi nghiệp thực tế, marketing online, chiến lược kinh doanh online, cung cấp giải pháp công nghệ của Công ty đào tạo và truyền thông D.A
  • Kiến thức: Marketing online, giải pháp công nghệ 4.0 cho doanh nghiệp và cá nhân khởi nghiệp, quản trị nhân sự phát huy tối đa năng lực nhân viên, khởi nghiệp thực tế, định hướng nghề nghiệp phát huy tối đa năng lực bản thân, hệ thống kinh doanh online, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Top Courses
Loading...