Danh mục
0
0
Ken Nguyễn
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Chức vụ: Trưởng Phòng kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư Dgroup
  • Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Dgroup
  • Chuyên gia đào tạo khởi nghiệp thực tế, marketing online, chiến lược kinh doanh online, cung cấp giải pháp công nghệ của Công ty đào tạo và truyền thông D.A

Tất cả khoá học