Interests

VN

avatar

Kế Đoàn

1
0
0
  • Nghệ sỹ kịch câm hàng đầu Việt Nam
  • Tham gia biểu diễn kịch câm, múa đương đại
  • Học thêm đạo diễn sân khấu điện ảnh, đã đạo diễn được 4 phim ngắn, biên đạo múa, khiêu vũ
  • Từng tham gia gần 100 khóa đào tạo cho các nhà hát, các đoàn chuyên nghiệp và các trung tâm đào tạo diễn viên, MC, ca sỹ dưới góc độ là chuyên gia biểu đạt, thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể và nét mặt
Kế Đoàn
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Kế Đoàn

About
  • Nghệ sỹ kịch câm hàng đầu Việt Nam
  • Tham gia biểu diễn kịch câm, múa đương đại
  • Học thêm đạo diễn sân khấu điện ảnh, đã đạo diễn được 4 phim ngắn, biên đạo múa, khiêu vũ
  • Từng tham gia gần 100 khóa đào tạo cho các nhà hát, các đoàn chuyên nghiệp và các trung tâm đào tạo diễn viên, MC, ca sỹ dưới góc độ là chuyên gia biểu đạt, thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể và nét mặt
Top Courses
Loading...