Danh mục
0
0
Huỳnh Diệp Trâm Anh
Học viên: 1
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành du lịch.
  • Giảng viên tại trường Đại Học Văn Hiến.
  • Giảng viên tại trường Đại Học Tài chính - Marketing.

Tất cả khoá học