Interests

VN

avatar

Học Viện Tâm Lý Học Tình Yêu

0
0
0
  • Bao gồm các chuyên gia tâm lý trong và ngoài nước, chuyên thực hiện công tác nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn
  • Đơn vị sở hữu fanpage "Tâm Lý Học Tình Yêu" với hơn 100,000 fans khắp cả nước
  • Khóa học "Tâm lý học tình yêu cơ bản" sau 3 tháng ra mắt đã giúp đỡ cho 1500 học viên cải thiện mối quan hệ hiện tại cũng như tìm thấy tình yêu đích thực cho mình.
Học Viện Tâm Lý Học Tình Yêu
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Học Viện Tâm Lý Học Tình Yêu

About
  • Bao gồm các chuyên gia tâm lý trong và ngoài nước, chuyên thực hiện công tác nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn
  • Đơn vị sở hữu fanpage "Tâm Lý Học Tình Yêu" với hơn 100,000 fans khắp cả nước
  • Khóa học "Tâm lý học tình yêu cơ bản" sau 3 tháng ra mắt đã giúp đỡ cho 1500 học viên cải thiện mối quan hệ hiện tại cũng như tìm thấy tình yêu đích thực cho mình.
Top Courses

No Related Course