Danh mục
0
0
Hoàng Tùng
Học viên: 11
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Kinh nghiệm 10 năm trực tiếp mở nhà hàng và làm marketing trong lĩnh vực F&B. Có kiến thức chuyên sâu về marketing chiến lược, digital marketing và nhượng quyền trong lĩnh vực F&B.
  • Tác giả sách: "Chiến lược marketing Hiện đại - Từ thực tiễn thương trường"
  • Sáng lập viên/Giám đốc CTCP 1 PLUS, Set up và Quản lý Nhà hàng VietKitchen

Tất cả khoá học