Interests

VN

avatar

Hoàng Thị Ngọc Hân

2
3.4
1
  • Yogi Ngọc Hân có 6 năm trong việc tập luyện và giảng dạy Yoga.
  • Tốt nghiêp khóa huấn luyện viên 200h theo chuẩn quốc tế Sivannanda.
  • Giảng viên của Ayur Yoga: Đào tạo huấn luyện viên và học viên từ cơ bản đến nâng cao.
Hoàng Thị Ngọc Hân
Courses: 2
Rating: 3.4
Followers: 1

Hoàng Thị Ngọc Hân

About
  • Yogi Ngọc Hân có 6 năm trong việc tập luyện và giảng dạy Yoga.
  • Tốt nghiêp khóa huấn luyện viên 200h theo chuẩn quốc tế Sivannanda.
  • Giảng viên của Ayur Yoga: Đào tạo huấn luyện viên và học viên từ cơ bản đến nâng cao.
Top Courses
Loading...
Loading...