Interests

VN

avatar

Hoàng Thanh Hiếu

1
4.7
1
 • Giám Đốc công ty cổ phần giáo dục âm nhạc TYGY.
 • Giảng viên âm nhạc tại trường quốc tế Hàn Quốc (hợp đồng thời vụ).
 • Giảng viên chính tại kênh đào tạo âm nhạc trực tuyến Guitar Đam Mê với hơn 52000 thành viên youtube.com/guitardamme
 • Admin của diễn đàn Guitar lớn nhất Việt Nam (84000 thành viên) www.guitarpro.vn .
 • 11 năm công tác và giảng dạy trong lĩnh vực âm nhạc.
 • 5 năm kinh nghiệm trên cương vị giảng viên online.
 • Nguyên Phó Giám Đốc của công ty cổ phần âm nhạc Sol.G .
 • Nguyên Guitarist của ban nhạc pop rock Acoustic Wave.
Hoàng Thanh Hiếu
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 1

Hoàng Thanh Hiếu

About
 • Giám Đốc công ty cổ phần giáo dục âm nhạc TYGY.
 • Giảng viên âm nhạc tại trường quốc tế Hàn Quốc (hợp đồng thời vụ).
 • Giảng viên chính tại kênh đào tạo âm nhạc trực tuyến Guitar Đam Mê với hơn 52000 thành viên youtube.com/guitardamme
 • Admin của diễn đàn Guitar lớn nhất Việt Nam (84000 thành viên) www.guitarpro.vn .
 • 11 năm công tác và giảng dạy trong lĩnh vực âm nhạc.
 • 5 năm kinh nghiệm trên cương vị giảng viên online.
 • Nguyên Phó Giám Đốc của công ty cổ phần âm nhạc Sol.G .
 • Nguyên Guitarist của ban nhạc pop rock Acoustic Wave.
Top Courses
Loading...