Interests

VN

avatar

Hoàng Nhân (Hoàng Dương Bình)

0
0
0
  • Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Nhân (Hoàng Dương Bình) tốt nghiệp khoa Tâm lý và khoa Luật trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội (Nay là Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn).
  • Năm 2000, ông giữ nhiều cương vị tại công ty thám tử tư đầu tiên tại Việt Nam mà xuyên suốt là tư vấn khủng hoảng cho thân chủ.
  • Năm 2007 đến nay, chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Nhân là giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý Hoàng Nhân, ông chủ yếu đi sâu vào thực hành và ứng dụng thiền định trong trị liệu để cân bằng thân tâm.
Hoàng Nhân (Hoàng Dương Bình)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Nhân (Hoàng Dương Bình)

About
  • Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Nhân (Hoàng Dương Bình) tốt nghiệp khoa Tâm lý và khoa Luật trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội (Nay là Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn).
  • Năm 2000, ông giữ nhiều cương vị tại công ty thám tử tư đầu tiên tại Việt Nam mà xuyên suốt là tư vấn khủng hoảng cho thân chủ.
  • Năm 2007 đến nay, chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Nhân là giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý Hoàng Nhân, ông chủ yếu đi sâu vào thực hành và ứng dụng thiền định trong trị liệu để cân bằng thân tâm.
Top Courses

No Related Course