Danh mục
0
0
Hoàng Ngọc Lê
Học viên: 0
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giám đốc Công ty TNHH Masha.
  • Có kinh nghiệm phụ trách kỹ thuật và phát triển hệ thống khách hàng gas công nghiệp, chăm sóc khách hàng.

Tất cả khoá học