Interests

VN

avatar

Hoàng Lê Giang

1
0
0
  • Kinh nghiệm du lịch qua 33 quốc gia
  • Có kiến thức chuyên môn và thực tế về trekking, leo núi.
  • Hoàn thành chuyến đi gần nhất lên đỉnh núi cao nhất Châu Âu
  • Người đầu tiên đại diện Việt Nam tham gia hành trình khám phá Bắc Cực.
  • Các bài viết, phỏng vấn về kinh nghiệm du lịch có lượt chia sẻ cao.
Hoàng Lê Giang
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Lê Giang

About
  • Kinh nghiệm du lịch qua 33 quốc gia
  • Có kiến thức chuyên môn và thực tế về trekking, leo núi.
  • Hoàn thành chuyến đi gần nhất lên đỉnh núi cao nhất Châu Âu
  • Người đầu tiên đại diện Việt Nam tham gia hành trình khám phá Bắc Cực.
  • Các bài viết, phỏng vấn về kinh nghiệm du lịch có lượt chia sẻ cao.
Top Courses
Loading...