Interests

VN

avatar

Hoàng Giang Nam

3
3.6
0
  • Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội.
  • CEO - Công ty TNHH Vạn Phát Group.
  • Cố vấn tài chính cho nhiều công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
  • Trên 10 năm kinh nghiệm kế toán và giảng dạy kế toán.
  • Trực tiếp giảng dạy huấn luyện hàng trăm học viên kế toán thực tế mỗi năm.
Hoàng Giang Nam
Courses: 3
Rating: 3.6
Followers: 0

Hoàng Giang Nam

About
  • Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội.
  • CEO - Công ty TNHH Vạn Phát Group.
  • Cố vấn tài chính cho nhiều công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
  • Trên 10 năm kinh nghiệm kế toán và giảng dạy kế toán.
  • Trực tiếp giảng dạy huấn luyện hàng trăm học viên kế toán thực tế mỗi năm.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...