Danh mục
0
0
Hoàng Giang Nam
Học viên: 9
Khóa học: 1131

Kinh nghiệm

  • Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội.
  • CEO - Công ty TNHH Vạn Phát Group.
  • Cố vấn tài chính cho nhiều công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả khoá học