Danh mục
0
0
Hoang Duong Smith
Học viên: 20
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • 10 năm hoạt động trong tập đoàn quốc tế kiểm định chất lượng sản phẩm hàng tiêu dùng.
  • 5 năm kinh nghiệm Quản lý đào tạo và Quản lý chất lượng.
  • 5 năm kinh nghiệm Quản lý nhân sự.

Tất cả khoá học