Interests

VN

avatar

Hoang Duong Smith

1
4.3
0
  • 10 năm hoạt động trong tập đoàn quốc tế kiểm định chất lượng sản phẩm hàng tiêu dùng.
  • 5 năm kinh nghiệm Quản lý đào tạo và Quản lý chất lượng.
  • 5 năm kinh nghiệm Quản lý nhân sự.
  • 8 năm kinh nghiệm giao dịch trong thị trường ngoại hối Forex.
  • Chứng chỉ Train The Trainer do tổ chức BCC cấp.
Hoang Duong Smith
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

Hoang Duong Smith

About
  • 10 năm hoạt động trong tập đoàn quốc tế kiểm định chất lượng sản phẩm hàng tiêu dùng.
  • 5 năm kinh nghiệm Quản lý đào tạo và Quản lý chất lượng.
  • 5 năm kinh nghiệm Quản lý nhân sự.
  • 8 năm kinh nghiệm giao dịch trong thị trường ngoại hối Forex.
  • Chứng chỉ Train The Trainer do tổ chức BCC cấp.
Top Courses
Loading...