Danh mục
0
0
Hoàng Diệu Hương
Học viên: 1
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đan móc. Thường xuyên chia sẻ kiến thức đan móc trên các fanpage.
  • Đã giảng dạy cho hơn 1000 học viên về đan móc.

Tất cả khoá học