Interests

VN

avatar

Hoàng Diệp Thảo

0
0
0
  • Thành viên nhóm X-step.
  • Giáo viên giảng dạy tại Unison Dance Studio.
  • Đã có kinh nghiệm tập luyện và nhảy múa hơn 10 năm.
  • Là vũ công/biên đạo biểu diễn các tiết mục chuyên nghiệp cho các ca sĩ: Tóc Tên, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng MTP, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà...
Hoàng Diệp Thảo
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Diệp Thảo

About
  • Thành viên nhóm X-step.
  • Giáo viên giảng dạy tại Unison Dance Studio.
  • Đã có kinh nghiệm tập luyện và nhảy múa hơn 10 năm.
  • Là vũ công/biên đạo biểu diễn các tiết mục chuyên nghiệp cho các ca sĩ: Tóc Tên, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng MTP, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà...
Top Courses

No Related Course