Interests

VN

avatar

Hồ Viết Xuân

0
0
0
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Có 8 năm kinh nghiệm hành nghề pháp lý tại các doanh nghiệp như Thư viện pháp luật, Vinaconex, Trường Hải Auto.
  • Từng tham gia điều hành Văn phòng Luật sư Bình Minh và cộng sự.
  • Sáng lập công ty Phụng Hiến với tôn chỉ "Phụng sự bằng tình yêu"
Hồ Viết Xuân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hồ Viết Xuân

About
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Có 8 năm kinh nghiệm hành nghề pháp lý tại các doanh nghiệp như Thư viện pháp luật, Vinaconex, Trường Hải Auto.
  • Từng tham gia điều hành Văn phòng Luật sư Bình Minh và cộng sự.
  • Sáng lập công ty Phụng Hiến với tôn chỉ "Phụng sự bằng tình yêu"
Top Courses

No Related Course