Danh mục
0
0
Hồ Thị Như Quỳnh
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Chuyên viên chương trình hợp tác quốc tế - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Trợ lý Ban giám đốc- Tập đoàn Chu Việt – Chi nhánh Hà Nội- Chi nhánh Hà Nội
  • Giảng viên Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành – Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh – Đại học Phương Đông – Hà Nội

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan