Interests

VN

avatar

Hồ Thị Như Quỳnh

0
0
0
  • Chuyên viên chương trình hợp tác quốc tế - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Trợ lý Ban giám đốc- Tập đoàn Chu Việt – Chi nhánh Hà Nội- Chi nhánh Hà Nội
  • Giảng viên Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành – Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh – Đại học Phương Đông – Hà Nội
  • Giảng viên đã trải nghiệm thực tế với trẻ em cũng như trao đổi với giáo viên mầm non, tiểu học, bậc phụ huynh có con nằm trong lứa tuổi 0 – 6 tuổi, các Chuyên gia tâm lý và thực tế cho thấy nhiều bậc phụ huynh cần sự hỗ trợ từ xã hội để hiểu hơn về con mình và có phương pháp giáo dục cho trẻ trong giai đoạn đầu đời là thực sự cần thiết, ý nghĩa đối với trẻ
Hồ Thị Như Quỳnh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hồ Thị Như Quỳnh

About
  • Chuyên viên chương trình hợp tác quốc tế - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Trợ lý Ban giám đốc- Tập đoàn Chu Việt – Chi nhánh Hà Nội- Chi nhánh Hà Nội
  • Giảng viên Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành – Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh – Đại học Phương Đông – Hà Nội
  • Giảng viên đã trải nghiệm thực tế với trẻ em cũng như trao đổi với giáo viên mầm non, tiểu học, bậc phụ huynh có con nằm trong lứa tuổi 0 – 6 tuổi, các Chuyên gia tâm lý và thực tế cho thấy nhiều bậc phụ huynh cần sự hỗ trợ từ xã hội để hiểu hơn về con mình và có phương pháp giáo dục cho trẻ trong giai đoạn đầu đời là thực sự cần thiết, ý nghĩa đối với trẻ
Top Courses

No Related Course