Danh mục
0
0
Hồ Thị Hải Ngân (Amanda Phạm)
Học viên: 15
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Hiện tại đang là chuyên gia tư vấn tài chính và chiến lược cho công ty TNHH STS GLoBAL và Điện Máy Minh Quang (Công ty TNHH Tú Minh Quang)
  • Giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Hoàn Thiện
  • Thâm niên trong nghề: 10 năm

Tất cả khoá học