Danh mục
0
0
Hồ Nguyễn Viễn Hân
Học viên: 0
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA của Đại học Andrews Michigan Mỹ.
  • 9 năm kinh nghiệm vị trí Sales & Marketing Manager tập đoàn dược phẩm của Mỹ.
  • 11 năm điều hành sản xuất video cho kênh Youtube, Amazon Video Direct.

Tất cả khoá học