Interests

VN

avatar

Hồ Ngọc Lan Anh

2
4.7
3
 • Giám đốc Đào tạo, Công ty cổ phần Giáo dục và Công nghệ VINUS - kinh nghiệm 13 năm nghiên cứu, áp dụng và chia sẻ các bộ môn cổ học phương Đông.
 • Trực tiếp tư vấn, đào tạo các bộ môn "Hiểu con người" cho hơn 10.000 người và 50 doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Chủ tịch JCI Central Saigon năm 2017 là chi hội hoạt động các dự án xã hội về lĩnh vực Giáo dục, Công nghệ, Sức khỏe.
 • Được vinh danh là Top 5 xuất sắc nhất trong Asian Leadership Academy 2014 tổ chức tại Singapore.
 • Quán quân cuộc thi tiếng hát truyền hình “The Winner Is” năm 2014, phát sóng trên HTV7, SCTV, HN1...
 • Sáng lập và điều hành dự án quốc gia "KICK-OFF TO FUTURE" đào tạo kỹ năng và hướng nghiệp cho sinh viên toàn quốc, phát sóng kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính FBNC.
Hồ Ngọc Lan Anh
Courses: 2
Rating: 4.7
Followers: 3

Hồ Ngọc Lan Anh

About
 • Giám đốc Đào tạo, Công ty cổ phần Giáo dục và Công nghệ VINUS - kinh nghiệm 13 năm nghiên cứu, áp dụng và chia sẻ các bộ môn cổ học phương Đông.
 • Trực tiếp tư vấn, đào tạo các bộ môn "Hiểu con người" cho hơn 10.000 người và 50 doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Chủ tịch JCI Central Saigon năm 2017 là chi hội hoạt động các dự án xã hội về lĩnh vực Giáo dục, Công nghệ, Sức khỏe.
 • Được vinh danh là Top 5 xuất sắc nhất trong Asian Leadership Academy 2014 tổ chức tại Singapore.
 • Quán quân cuộc thi tiếng hát truyền hình “The Winner Is” năm 2014, phát sóng trên HTV7, SCTV, HN1...
 • Sáng lập và điều hành dự án quốc gia "KICK-OFF TO FUTURE" đào tạo kỹ năng và hướng nghiệp cho sinh viên toàn quốc, phát sóng kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính FBNC.
Top Courses

No Related Course