Danh mục
0
0
Henry Son
Học viên: 6
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Henryson - Giám đốc học viện Forex.
  • Chuyên gia giao dịch trên sàn Fulleton Market. Hiện có hơn 1000 khách hàng flow copy theo với mức lợi nhuận trung bình 10 đến 15%/tháng. -Chuyên gia phân tích xu hướng thị trường Ngoại hối Forex và gold theo quý, năm cho các tổ chức tài chính. -Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường Forex và gold. -3 năm kinh nghiệm đào tạo các khóa học giao dịch ngoại hối , vàng và các chương trình hội thảo forex trên toàn quốc. -Đang giao dịch cho các quỹ tổ chức doanh nghiệp và các quỹ Pamm trong nước.

Tất cả khoá học