Danh mục
0
0
Hannah Phạm
Học viên: 97
Khóa học: 14

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp MBA tại Đại học La Trobe, Úc, chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh Quốc tế của Đại học Cambridge
  • Chứng chỉ giảng dạy IELTS của Hội Đồng Anh
  • Founder & CEO IELTS Hằng Mun

Tất cả khoá học