Danh mục
0
0
Hán Quang Dự
Học viên: 17
Khóa học: 3384

Kinh nghiệm

  • Hiện tại đang là Giám đốc đào tạo công ty GCC Việt Nam
  • Đang là cố vấn đào tạo, kiêm cố vấn chiến lược kinh doanh cho hàng chục các doanh nghiệp ở khắp 2 miền Nam Bắc
  • Được mọi người biết đến như một người truyền cảm hứng mãnh liệt

Tất cả khoá học