Interests

VN

avatar

Hà Thị Xuân Hương

1
3
0
  • Nhà thiết kế thời trang
  • Nghệ nhân cắm hoa
  • Đã từng hợp tác với đài truyền hình Hà Nội chương trình dạy cắm hoa, có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cắm hoa
  • Đã được mời làm giám khảo cho cuộc thi "Cây trái miền Tây" năm 2001, 2002
Hà Thị Xuân Hương
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 0

Hà Thị Xuân Hương

About
  • Nhà thiết kế thời trang
  • Nghệ nhân cắm hoa
  • Đã từng hợp tác với đài truyền hình Hà Nội chương trình dạy cắm hoa, có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cắm hoa
  • Đã được mời làm giám khảo cho cuộc thi "Cây trái miền Tây" năm 2001, 2002
Top Courses
Loading...