Interests

VN

avatar

Giảng viên Hana Nguyễn

1
2.8
0
 • Tốt nghiêp Đại học Ngoại Ngữ - Khoa tiếng Trung và Đại học Khoa học XH&NV Khoa Du lịch
 • 3 năm công tác tại Trung Quốc Đại Lục
 • Có kinh nghiệm mua bán vận chuyển hàng Trung Quốc 4 năm đồng sáng lập công ty TNHH xuất nhập khẩu Lê Trần Việt Nam, hướng dẫn viên các đoàn khách Trung Quốc đến Việt Nam.
 • Giảng viên Trần Văn Long
 • Giám đốc công ty TNHH Lê Trần Việt Nam - Giám đốc công ty TNHH thế giới thiên văn.
 • 5 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc: xuất khẩu mặt hàng thớt và đồ thủ công mỹ nghệ sang Trung Quốc, nnhập khẩu hàng hóa, khai báo hải quan chính ngạch cho một số đơn vị.
Giảng viên Hana Nguyễn
Courses: 1
Rating: 2.8
Followers: 0

Giảng viên Hana Nguyễn

About
 • Tốt nghiêp Đại học Ngoại Ngữ - Khoa tiếng Trung và Đại học Khoa học XH&NV Khoa Du lịch
 • 3 năm công tác tại Trung Quốc Đại Lục
 • Có kinh nghiệm mua bán vận chuyển hàng Trung Quốc 4 năm đồng sáng lập công ty TNHH xuất nhập khẩu Lê Trần Việt Nam, hướng dẫn viên các đoàn khách Trung Quốc đến Việt Nam.
 • Giảng viên Trần Văn Long
 • Giám đốc công ty TNHH Lê Trần Việt Nam - Giám đốc công ty TNHH thế giới thiên văn.
 • 5 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc: xuất khẩu mặt hàng thớt và đồ thủ công mỹ nghệ sang Trung Quốc, nnhập khẩu hàng hóa, khai báo hải quan chính ngạch cho một số đơn vị.
Top Courses
Loading...