Danh mục
0
0
Duy Văn Đào
Học viên: 17
Khóa học: 306

Kinh nghiệm

  • Dược sỹ trường đại học Dược Hà Nội, những môn học có liên quan đến tâm lý - sinh lý học.
  • Nghiên cứu Phật Giáo, nghiên cứu và thực hành và ứng dụng Thiền, khí công được hơn 7 năm.
  • Tác giả của cuốn sách Awaken You Wonderful We, xuất bản trên Amazon 2017.

Tất cả khoá học