Danh mục
0
0
Dương Xuân Nghiêm
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Làm quen với Autodesk Mechanical Desktop (MTD) từ 2003, trợ giảng MTD năm 2004.
  • Bắt đầu nghề thiết kế đồ gỗ từ 2004 đến nay
  • Từng làm Design tại các công ty Gỗ có uy tín tại Việt Nam như: Công ty Brattdecor (Vị trí Q.A và Technical Design), Scancom (Vị trí Construction Team), Trường Thành (Vị trí Technical Design) , Victorwood...Từng làm Trainer cho nhân viên một số công ty Đồ gỗ.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan