Danh mục
0
0
Dương Thị Thanh Hương
Học viên: 5
Khóa học: 54

Kinh nghiệm

  • Giảng viên đại học và là một trong số những giảng viên đầu tiên của Edumall.
  • Từng sống, học tập và làm việc ở Châu Âu.
  • Có khả năng truyền kiến thức và cảm hứng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tất cả khoá học