Interests

VN

avatar

Dương Đức Cường

1
4.6
6
  • Thầy Dương Đức Cường.
  • Giảng viên là người đã có nhiều năm giảng dạy về thanh nhạc, nhạc cụ.
  • Hiện thầy đang điều hành một trung tâm riêng, tập trung giảng dạy các kĩ thuật thanh nhạc dành cho người mới bắt đầu cũng như thanh nhạc chuyên nghiệp.
Dương Đức Cường
Courses: 1
Rating: 4.6
Followers: 6

Dương Đức Cường

About
  • Thầy Dương Đức Cường.
  • Giảng viên là người đã có nhiều năm giảng dạy về thanh nhạc, nhạc cụ.
  • Hiện thầy đang điều hành một trung tâm riêng, tập trung giảng dạy các kĩ thuật thanh nhạc dành cho người mới bắt đầu cũng như thanh nhạc chuyên nghiệp.
Top Courses
Loading...