Danh mục
0
0
Dương Đức Cường
Học viên: 34
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Thầy Dương Đức Cường.
  • Giảng viên là người đã có nhiều năm giảng dạy về thanh nhạc, nhạc cụ.
  • Hiện thầy đang điều hành một trung tâm riêng, tập trung giảng dạy các kĩ thuật thanh nhạc dành cho người mới bắt đầu cũng như thanh nhạc chuyên nghiệp.

Tất cả khoá học