Danh mục
0
0
Đỗ Văn Trà
Học viên: 46
Khóa học: 27

Kinh nghiệm

  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán Xây dựng tại Doanh nghiệp, Chủ đầu tư hơn 16 năm (Xây dựng, xây lắp, sản xuất, Bất động sản).
  • Chức vụ : Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán hơn 10 năm.
  • Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng dầu khí (Petro Invert).

Tất cả khoá học