Interests

VN

avatar

Đỗ Tuấn Hạnh

1
2
0
  • Là Thạc sỹ khoa học máy tính hiện đang làm nghiên cứu sinh tại đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy các công nghệ trên nền tảng Asp.net và các công nghệ lập trình trên di động, phát triển tư duy giải thuật và lập trình.
  • Các kỹ năng chuyên môn mà anh chuyên giảng dạy: Full-stack developer, C++, Asp.net, Coco 2DX, XamL, Xamarin, Unity 3D và các kỹ năng về training.
  • Anh đã đào tạo nhiều sinh viên sử dụng công nghệ .net làm việc ở các công ty lập trình và tập đoàn lớn.
Đỗ Tuấn Hạnh
Courses: 1
Rating: 2
Followers: 0

Đỗ Tuấn Hạnh

About
  • Là Thạc sỹ khoa học máy tính hiện đang làm nghiên cứu sinh tại đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy các công nghệ trên nền tảng Asp.net và các công nghệ lập trình trên di động, phát triển tư duy giải thuật và lập trình.
  • Các kỹ năng chuyên môn mà anh chuyên giảng dạy: Full-stack developer, C++, Asp.net, Coco 2DX, XamL, Xamarin, Unity 3D và các kỹ năng về training.
  • Anh đã đào tạo nhiều sinh viên sử dụng công nghệ .net làm việc ở các công ty lập trình và tập đoàn lớn.
Top Courses
Loading...