Danh mục
0
0
Đỗ Trung Thành
Học viên: 69
Khóa học: 26927

Kinh nghiệm

  • Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái
  • Trình độ: Thạc sỹ Khoa học Máy tính
  • Đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái (năm 2016).

Tất cả khoá học