Interests

VN

avatar

Đỗ Tiến Thịnh

1
4.9
1
 • Giảng Viên của Trung Tâm Đồ Họa Kiến Trúc 3ds Max Tien Thinh.
 • Người sáng lập CỘNG ĐỒNG 3DS MAX VIỆT NAM - 3DS MAX TIẾN THỊNH.
 • Có 8 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và thiết kế đồ họa 3ds Max. Ngoài ra, anh có tham gia cộng tác cho công việc thiết kế và thi công 1 số đồ nội thất tại các công ty thiết kế Nội Thất Tân Cổ Điển.
 • Học viên của anh đào tạo đã từng được tham gia vào 1 số công ty nội thất, kiến trúc lớn ở Việt Nam.
 • Anh nguyên là giảng viên khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp và Khoa Truyền Thông Đa Phương Tiện Đại Học Hòa Bình.
 • Anh Tốt Nghiệp Đồ Án Thiết Kế Nội Thất đạt Thủ Khoa chuyên ngành MTCN của trường đại học Hòa Bình khóa 511
Đỗ Tiến Thịnh
Courses: 1
Rating: 4.9
Followers: 1

Đỗ Tiến Thịnh

About
 • Giảng Viên của Trung Tâm Đồ Họa Kiến Trúc 3ds Max Tien Thinh.
 • Người sáng lập CỘNG ĐỒNG 3DS MAX VIỆT NAM - 3DS MAX TIẾN THỊNH.
 • Có 8 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và thiết kế đồ họa 3ds Max. Ngoài ra, anh có tham gia cộng tác cho công việc thiết kế và thi công 1 số đồ nội thất tại các công ty thiết kế Nội Thất Tân Cổ Điển.
 • Học viên của anh đào tạo đã từng được tham gia vào 1 số công ty nội thất, kiến trúc lớn ở Việt Nam.
 • Anh nguyên là giảng viên khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp và Khoa Truyền Thông Đa Phương Tiện Đại Học Hòa Bình.
 • Anh Tốt Nghiệp Đồ Án Thiết Kế Nội Thất đạt Thủ Khoa chuyên ngành MTCN của trường đại học Hòa Bình khóa 511
Top Courses
Loading...