Interests

VN

avatar

Đỗ Thùy Trang

1
3.1
0
  • Art Director tại TNI Group
  • Co-founder T-Agency
  • Giảng viên STORYTELLING tại TNI Bussiness School
Đỗ Thùy Trang
Courses: 1
Rating: 3.1
Followers: 0

Đỗ Thùy Trang

About
  • Art Director tại TNI Group
  • Co-founder T-Agency
  • Giảng viên STORYTELLING tại TNI Bussiness School
Top Courses
Loading...