Danh mục
0
0
Đỗ Thùy Trang
Học viên: 2
Khóa học: 1496

Kinh nghiệm

  • Art Director tại TNI Group
  • Co-founder T-Agency
  • Giảng viên STORYTELLING tại TNI Bussiness School

Tất cả khoá học