Interests

VN

avatar

Đỗ Thùy Dung

1
0
0
  • Founder - T-agency.
  • Managing Director - TNI Business School.
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông marketing (marcom).
Đỗ Thùy Dung
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Thùy Dung

About
  • Founder - T-agency.
  • Managing Director - TNI Business School.
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông marketing (marcom).
Top Courses
Loading...