Interests

VN

avatar

Đỗ Thùy Dung

1
5
0
  • Founder - T-agency
  • Managing Director - TNI Business School
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông marketing (marcom)
Đỗ Thùy Dung
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Đỗ Thùy Dung

About
  • Founder - T-agency
  • Managing Director - TNI Business School
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông marketing (marcom)
Top Courses
Loading...