Danh mục
0
0
Đỗ Thuỳ Dung
Học viên: 2
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Founder – Công ty tư vấn chiến lược marketing T-agency.
  • Managing Director - TNI Business School.
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo.

Tất cả khoá học