Interests

VN

avatar

Đỗ Thùy Dung

1
4.9
0
  • Founder - T-agency.
  • Managing Director - TNI Business School.
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo.
Đỗ Thùy Dung
Courses: 1
Rating: 4.9
Followers: 0

Đỗ Thùy Dung

About
  • Founder - T-agency.
  • Managing Director - TNI Business School.
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo.
Top Courses
Loading...