Danh mục
0
0
Đỗ Thị Thúy Hằng
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Đã có 5 năm về đan móc, len sợi.
  • Đã có kinh nghiệm xây dựng các bài hướng dẫn các sản phẩm từ len sợi.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan