Interests

VN

avatar

Đỗ Thị Bích Thủy

1
4
1
  • Giảng viên người Việt cô Đỗ Thị Bích Thủy hiện là Trưởng Bộ Môn Tiếng Pháp 1, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội. Cô là chuyên gia về Phương pháp giảng dạy và Khảo thí ngành tiếng Pháp của Khoa, Trường và của Bộ Giáo dục.
  • Cô đã có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Pháp cho người Việt và tiếng Pháp cho người nước ngoài. Cô cũng thường xuyên giảng dạy trong các khóa bồi dưỡng giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục phối hợp với tổ chức Pháp ngữ CREFAP tổ chức. Cô giảng dạy nhiều năm về Dịch, Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn nhiều đoàn giáo sinh thực tập của trường. Cô cũng tham gia giảng dạy nhiều năm tại Trung tâm tiếng Pháp Espace, CFC, các lớp tiếng Pháp chất lượng cao của trường Đại học xây dựng, đại học Giao thông, đại học Khoa học tự nhiên.
  • Cô cũng tham gia viết chương trình dạy Ngữ âm tiếng Pháp và dạy tiếng Việt cho người Pháp trên đài tiếng nói Việt Nam.
  • Cô đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia toàn quốc khi đang theo học tại trường PTTH chuyên ngoại ngữ Hà Nội, đạt giải nhì cuộc thi tiếng Pháp cho sinh viên các trường ĐH chuyên tiếng Pháp toàn quốc do Sứ Quán Pháp tổ chức, là thủ khoa đầu ra khoa Pháp trường ĐHSPNN năm 1996, có bằng Tiến sỹ loại xuất sắc tại Pháp.
  • Thầy Pierre Marie Janvier có trình độ thạc sỹ về nghiên cứu Mỹ Latinh, đã học về giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài tại trường Paris III và học thêm về hội họa. Thầy đã dạy tiếng Pháp và Tây Ban Nha tại Tây Ban Nha, Colombia, Maroc, Mỹ, Pháp trong hơn hai mươi năm. Hiện thầy đang dạy tại Paris cho đối tượng học sinh tiểu học.
Đỗ Thị Bích Thủy
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 1

Đỗ Thị Bích Thủy

About
  • Giảng viên người Việt cô Đỗ Thị Bích Thủy hiện là Trưởng Bộ Môn Tiếng Pháp 1, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội. Cô là chuyên gia về Phương pháp giảng dạy và Khảo thí ngành tiếng Pháp của Khoa, Trường và của Bộ Giáo dục.
  • Cô đã có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Pháp cho người Việt và tiếng Pháp cho người nước ngoài. Cô cũng thường xuyên giảng dạy trong các khóa bồi dưỡng giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục phối hợp với tổ chức Pháp ngữ CREFAP tổ chức. Cô giảng dạy nhiều năm về Dịch, Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn nhiều đoàn giáo sinh thực tập của trường. Cô cũng tham gia giảng dạy nhiều năm tại Trung tâm tiếng Pháp Espace, CFC, các lớp tiếng Pháp chất lượng cao của trường Đại học xây dựng, đại học Giao thông, đại học Khoa học tự nhiên.
  • Cô cũng tham gia viết chương trình dạy Ngữ âm tiếng Pháp và dạy tiếng Việt cho người Pháp trên đài tiếng nói Việt Nam.
  • Cô đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia toàn quốc khi đang theo học tại trường PTTH chuyên ngoại ngữ Hà Nội, đạt giải nhì cuộc thi tiếng Pháp cho sinh viên các trường ĐH chuyên tiếng Pháp toàn quốc do Sứ Quán Pháp tổ chức, là thủ khoa đầu ra khoa Pháp trường ĐHSPNN năm 1996, có bằng Tiến sỹ loại xuất sắc tại Pháp.
  • Thầy Pierre Marie Janvier có trình độ thạc sỹ về nghiên cứu Mỹ Latinh, đã học về giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài tại trường Paris III và học thêm về hội họa. Thầy đã dạy tiếng Pháp và Tây Ban Nha tại Tây Ban Nha, Colombia, Maroc, Mỹ, Pháp trong hơn hai mươi năm. Hiện thầy đang dạy tại Paris cho đối tượng học sinh tiểu học.
Top Courses
Loading...