Danh mục
0
0
Đỗ Quốc Trung
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp đại học University of Greenwich, UK.
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu về TOEIC và đã giảng dạy từ bậc sinh viên đại học cho tới các lớp của các doanh nghiệp.
  • Admin của group tự học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam: TOEIC Practice Club.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan