Interests

VN

avatar

Đỗ Quốc Trung

0
0
0
  • Tốt nghiệp đại học University of Greenwich, UK.
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu về TOEIC và đã giảng dạy từ bậc sinh viên đại học cho tới các lớp của các doanh nghiệp.
  • Admin của group tự học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam: TOEIC Practice Club.
  • Cung cấp nhiều bộ sách và lời giải tự luyện TOEIC cho cộng đồng: như Economy TOEIC RC ; Tomato compact part 7; New eye & New ear for the TOEIC...
  • Là Co-founder đồng thời là CEO tại trung tâm anh ngữ LEAP. Giữ vai trò trưởng bộ phận đào tạo các khóa học TOEIC.
Đỗ Quốc Trung
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Quốc Trung

About
  • Tốt nghiệp đại học University of Greenwich, UK.
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu về TOEIC và đã giảng dạy từ bậc sinh viên đại học cho tới các lớp của các doanh nghiệp.
  • Admin của group tự học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam: TOEIC Practice Club.
  • Cung cấp nhiều bộ sách và lời giải tự luyện TOEIC cho cộng đồng: như Economy TOEIC RC ; Tomato compact part 7; New eye & New ear for the TOEIC...
  • Là Co-founder đồng thời là CEO tại trung tâm anh ngữ LEAP. Giữ vai trò trưởng bộ phận đào tạo các khóa học TOEIC.
Top Courses

No Related Course