Interests

VN

avatar

Đỗ Mạnh Hà

1
5
0
  • Là một lập trình viên có sự đam mê với công nghệ thông tin nói chung cũng như lập trình và thiết kế web nói riêng
  • Có đam mê với CNTT và thích chia sẻ những điều mình đã biết đến với những ai mới học CNTT muốn tìm hiểu.
  • Có 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Front-end developer.
  • Có khả năng làm việc tốt với các ngôn ngữ lập trình như: C/C++, Java, PHP, C#.NET,... các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, Oracle, .... và các công cụ đồ họa 2D/3D: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 3Ds Max, Cinema 4D, Maya,... và các công cụ hỗ trợ lập trình: Git,...
Đỗ Mạnh Hà
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Đỗ Mạnh Hà

About
  • Là một lập trình viên có sự đam mê với công nghệ thông tin nói chung cũng như lập trình và thiết kế web nói riêng
  • Có đam mê với CNTT và thích chia sẻ những điều mình đã biết đến với những ai mới học CNTT muốn tìm hiểu.
  • Có 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Front-end developer.
  • Có khả năng làm việc tốt với các ngôn ngữ lập trình như: C/C++, Java, PHP, C#.NET,... các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, Oracle, .... và các công cụ đồ họa 2D/3D: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 3Ds Max, Cinema 4D, Maya,... và các công cụ hỗ trợ lập trình: Git,...
Top Courses
Loading...