Danh mục
0
0
Đỗ Huy Khánh
Học viên: 18
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Học tập: Với 18 năm học tập và làm việc tại Học viện m nhạc quốc gia Việt Nam.
  • Thành tích cá nhân: Thủ khoa Học viện m nhạc quốc gia Việt Nam năm 2009.
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ

Tất cả khoá học