Interests

VN

avatar

Đỗ Huy Chúc

4
4.2
14
  • Cử nhân kinh tế.
  • Chuyên gia phong thủy.
  • Chuyên gia lý luận cao cấp.
  • Giảng viên CEFE cao cấp (chương trình do Cộng hòa Liên bang Đức chuyển giao).
Đỗ Huy Chúc
Courses: 4
Rating: 4.2
Followers: 14

Đỗ Huy Chúc

About
  • Cử nhân kinh tế.
  • Chuyên gia phong thủy.
  • Chuyên gia lý luận cao cấp.
  • Giảng viên CEFE cao cấp (chương trình do Cộng hòa Liên bang Đức chuyển giao).
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...