Interests

VN

avatar

Đỗ Hảo

3
3.9
2
  • Chuyên gia về bán hàng.
  • Có hơn 15 năm kinh nghiệm bán hàng và đào tạo bán hàng online cũng như offline.
  • CEO công ty thiết bị y tế Hảo Anh.
  • Admin Group Lady Thông Thái và Doanh Nhân Ba Miền.
Đỗ Hảo
Courses: 3
Rating: 3.9
Followers: 2

Đỗ Hảo

About
  • Chuyên gia về bán hàng.
  • Có hơn 15 năm kinh nghiệm bán hàng và đào tạo bán hàng online cũng như offline.
  • CEO công ty thiết bị y tế Hảo Anh.
  • Admin Group Lady Thông Thái và Doanh Nhân Ba Miền.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...