Danh mục
0
0
Đỗ Hảo
Học viên: 33
Khóa học: 1504

Kinh nghiệm

  • Chuyên gia về bán hàng.
  • Có hơn 15 năm kinh nghiệm bán hàng và đào tạo bán hàng online cũng như offline.
  • CEO công ty thiết bị y tế Hảo Anh.

Tất cả khoá học