Danh mục
0
0
Đỗ Gia Trân
Học viên: 25
Khóa học: 321

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Marketing tại trường Đại học UTS, Sydney.
  • Cử nhân Thương mại tại RMIT, Vietnam.
  • Chứng chỉ Barista, Sydney.

Tất cả khoá học