Interests

VN

avatar

Đỗ Gia Trân

8
3.8
1
  • Thạc sĩ Marketing tại trường Đại học UTS, Sydney.
  • Cử nhân Thương mại tại RMIT, Vietnam.
  • Chứng chỉ Barista, Sydney.
  • Kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Úc và 3 năm làm việc tại Felix Coffee trong vai trò quản lý.
Đỗ Gia Trân
Courses: 8
Rating: 3.8
Followers: 1

Đỗ Gia Trân

About
  • Thạc sĩ Marketing tại trường Đại học UTS, Sydney.
  • Cử nhân Thương mại tại RMIT, Vietnam.
  • Chứng chỉ Barista, Sydney.
  • Kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Úc và 3 năm làm việc tại Felix Coffee trong vai trò quản lý.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...