Interests

VN

avatar

Đỗ Đức Lợi

0
0
0
  • Xuất phát từ niềm đam mê đồ da thủ công nhưng ở Việt Nam chưa có cơ sở nào đào tạo về nghề da thủ công nên anh đã cất công tự tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu về ngành da trên thế giới qua Youtube, Facebook.. , tham gia vào các cộng đồng đồ da để học hỏi các kiến thức.
  • Sau thời gian tìm hiểu, ghi chép, và làm việc thực tế cùng với mong muốn chia sẻ các kiến thức đó đến mọi người để cộng đồng nghề da thủ công Việt Nam ngày càng lớn mạnh anh đã sáng lập ra blog về học nghề da thủ công đầu tiên ở Việt Nam tại địa chỉ hoclamda.com. Hoclamda.com là một Website tổng hợp chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm về nghề làm đồ da thủ công
  • Sau đó anh tiếp tục Nghiên cứu dịch thuật giáo trình Nghệ thuật làm đồ da thủ công và đang chia sẻ trong cộng đồng qua kênh blog hoclamda.com và kênh Facebook Học làm đồ da thủ công
  • Song song với việc nghiên cứu chia sẻ anh tiếp tục sản xuất ra các sản phẩm thực tế cung cấp cho thị trường với hàng trăm sản phẩm đồ da thủ công với thương hiệu DOLIO
  • Lớp học đồ da thủ công ngay tại Xưởng của anh được tổ chức thường xuyên thu hút hàng chục học viên đến học trực tiếp hàng tháng. Góp phần đào tạo ra các thợ thủ công lành nghề cung cấp cho các xưởng sản xuất đồ da lớn.
Đỗ Đức Lợi
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Đức Lợi

About
  • Xuất phát từ niềm đam mê đồ da thủ công nhưng ở Việt Nam chưa có cơ sở nào đào tạo về nghề da thủ công nên anh đã cất công tự tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu về ngành da trên thế giới qua Youtube, Facebook.. , tham gia vào các cộng đồng đồ da để học hỏi các kiến thức.
  • Sau thời gian tìm hiểu, ghi chép, và làm việc thực tế cùng với mong muốn chia sẻ các kiến thức đó đến mọi người để cộng đồng nghề da thủ công Việt Nam ngày càng lớn mạnh anh đã sáng lập ra blog về học nghề da thủ công đầu tiên ở Việt Nam tại địa chỉ hoclamda.com. Hoclamda.com là một Website tổng hợp chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm về nghề làm đồ da thủ công
  • Sau đó anh tiếp tục Nghiên cứu dịch thuật giáo trình Nghệ thuật làm đồ da thủ công và đang chia sẻ trong cộng đồng qua kênh blog hoclamda.com và kênh Facebook Học làm đồ da thủ công
  • Song song với việc nghiên cứu chia sẻ anh tiếp tục sản xuất ra các sản phẩm thực tế cung cấp cho thị trường với hàng trăm sản phẩm đồ da thủ công với thương hiệu DOLIO
  • Lớp học đồ da thủ công ngay tại Xưởng của anh được tổ chức thường xuyên thu hút hàng chục học viên đến học trực tiếp hàng tháng. Góp phần đào tạo ra các thợ thủ công lành nghề cung cấp cho các xưởng sản xuất đồ da lớn.
Top Courses

No Related Course