Interests

VN

avatar

Đỗ Đức Duy

3
0
0
 • Bắt đầu nghề pha chế vào năm 18 tuổi vào mục đích làm thêm.
 • Được nhận vị trí Trưởng Bar (Trưởng quầy pha chế) tại Cộng Cà Phê.
 • Bằng khen nhân viên xuất sắc tháng 8 năm 2015 tại Cộng cơ sở Tràng Tiền.
 • Lên vị trí giám sát tại Cộng Lò Đúc.
 • Chuyển sang vị trí Bartender (pha rượu) tại nhà hàng The Rooftop tầng 19th.
 • Chuyển sang làm giảng viên tại lớp học pha chế Barista Skill.
 • Tiếp đến là giảng viên tại học viện Jarvis.
 • Sau đó, tập trung vào mảng tư vấn giải quyết vấn đề cho học viên tại Group 19,000 thành viên.
 • Hiểu được vấn đề chung và quan trọng nhất của những người muốn tham gia mở quán cafe.
 • Năm 2017: Thành lập thương hiệu Pha Chế Online - Cốt thấp - Lãi cao.
Đỗ Đức Duy
Courses: 3
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Đức Duy

About
 • Bắt đầu nghề pha chế vào năm 18 tuổi vào mục đích làm thêm.
 • Được nhận vị trí Trưởng Bar (Trưởng quầy pha chế) tại Cộng Cà Phê.
 • Bằng khen nhân viên xuất sắc tháng 8 năm 2015 tại Cộng cơ sở Tràng Tiền.
 • Lên vị trí giám sát tại Cộng Lò Đúc.
 • Chuyển sang vị trí Bartender (pha rượu) tại nhà hàng The Rooftop tầng 19th.
 • Chuyển sang làm giảng viên tại lớp học pha chế Barista Skill.
 • Tiếp đến là giảng viên tại học viện Jarvis.
 • Sau đó, tập trung vào mảng tư vấn giải quyết vấn đề cho học viên tại Group 19,000 thành viên.
 • Hiểu được vấn đề chung và quan trọng nhất của những người muốn tham gia mở quán cafe.
 • Năm 2017: Thành lập thương hiệu Pha Chế Online - Cốt thấp - Lãi cao.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...