Danh mục
0
0
Đỗ Đức Duy
Học viên: 2
Khóa học: 11

Kinh nghiệm

  • Bắt đầu nghề pha chế vào năm 18 tuổi vào mục đích làm thêm.
  • Được nhận vị trí Trưởng Bar (Trưởng quầy pha chế) tại Cộng Cà Phê.
  • Bằng khen nhân viên xuất sắc tháng 8 năm 2015 tại Cộng cơ sở Tràng Tiền.

Tất cả khoá học