Danh mục
0
0
Đỗ Bảo Quốc Việt (Đỗ Việt)
Học viên: 7
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giám đốc Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí và Đào Tạo Đỗ Việt
  • Chủ sở hữu Phòng thu âm Crazy Boy Studio
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh (chuyên ngành Sáng tác)

Tất cả khoá học